prepravce

Dálniční známky 2007

Přehled dvoudílných kupónů pro rok 2007

Časová platnost, včetně jejího vymezení a hmotnostní kategorie vozidel jsou upraveny zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Ceny kupónů jsou upraveny nařízením vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.

Vzory všech kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění vyhlášky č. 457/2005 Sb.

 

Časová platnost Vymezení platnosti Kategorie vozidla Cena Vzor
1 rok (2007) Platnost začíná 1.12.2006 a končí 31.1.2008. do 3,5 tuny 900,- Kč vzor
    nad 3,5 tuny
méně než 12 tun
7 000,-Kč vzor
1 měsíc Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne prvního bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu.* do 3,5 tuny 300,- Kč vzor
   

nad 3,5 tuny
méně než 12 tun

 

1 750,-Kč vzor
7 dnů Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím sedmého kalendářního dne. do 3,5 tuny 200,- Kč vzor
    nad 3,5 tuny
méně než 12 tun
650,- Kč vzor

* Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Pro určení největší povolené hmotnosti (celkové hmotnosti) vozidla nebo jízdní soupravy je směrodatný údaj v technickém průkazu vozidla. Kategorie vozidla je dána součtem největších povolených hmotností všech vozidel jízdní soupravy, kterou je v daném okamžiku komunikace užívána.

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven.

Zdroj: MDČR

 

Dopravní info on-line

Top nej firem

Prezident CR Zeman

Věříte prezidentovi ĆR Zemanovi?

Celkem hlasovalo 20124. Archiv anket.